Projektledning

En förändring av ett kontor är ofta ett ganska omfattande projekt som kan ta allt från 6-18 månader beroende på storleken på projektet. Skall ni sitta kvar i befintliga lokaler under förändringen eller flytta till en helt ny lokal? Vilket arbetssätt kommer passa just er verksamhet och vad händer med medarbetarna och ledarskapet under en stor förändring? Space in Mind har drivit förändringsprojekt med lyckade resultat och vi kan därför erbjuda:

  • Förstudier och ”design sprints” för att identifiera nya behov på arbetsplatsen.
  • Kravspecifikationer och lokalsök för nytt kontor.
  • Projektledning från start till mål i ett förändringsprojekt till ert nya kontor eller arbetsplats.
  • Delprojektledare i förändringsprojekt.
  • Flytt – och eventuell avflyttning från tidigare kontor.

För oss är det viktigt att processen stöttar och följer de projektmål som tas fram från ledningen. Vilken vision och vilka drivkrafter finns till förändringen?

Vi jobbar enligt en tydlig process från förstudie för att identifiera vad som passar er verksamhet bäst och vidare enligt en tydlig projektplan. Detta gör vi tillsammans med en tillsatt projektgrupp för att slutligen implementera. Genom hela processen har vi människan i centrum och ett övergripande helhetstänk för att slutprodukten skall bli optimal.