Facility management

”Kärt barn har många namn” – facility management har en mängd olika namn som ibland kan göra budskapet förvirrande. FM, Service management, Facilities management, Integrerad FM, serviceleverans är bara ett axplock.

Space in Mind har vi valt begreppet ”facility management – förkortat FM” då det handlar om att leverera servicetjänster som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt:

 • Reception
 • Städning
 • Kaffemaskiner
 • Möte-och konferensservice
 • Post-och gods
 • Vaktmästare
 • Kontorsvaror
 • Utomhusskötsel
 • etc. etc

FM för framtidens kontor

Vi kan:

 • Vara en oberoende konsult under förändringsprojekt där vi tidigt ser över helheten gällande förändringar i FM-leveransen.
 • Rådgivare till befintlig FM-leverantör för att möta nya krav i en ny kontorsmiljö.
 • Omarbetning och utmaning av befintliga avtal för att passa nya kontor/arbetssätt.
 • Upphandling av nya FM-tjänster.
 • Ta fram nya SLA:er och KPI:er som mäter att FM servicen har en faktisk påverkan av medarbetarnas hälsa och produktivitet.

Det pratas mycket om hur kontoret skall anpassas efter verksamhetens behov och medarbetarnas hälsa och välmående, men för att uppnå ett optimalt resultat behöver vi även se över FM-leveransen.

Nedan hittar ni exempel på frågor som kan vara viktiga att lyfta i ett tidigt skede under en förändring. Detta för att kunna fatta rätt beslut under projektets gång:

 • Vilka material på golv och möbler underlättar för städverksamheten?
 • Hur planerar vi kopierings/print rummen för att minimera förbrukning av kontorsmaterial och minskad pappersförbrukning?
 • Hur skall design och utbudet i café och restaurang se ut för att stötta medarbetarna hälsa och välmående samt minska miljöpåverkan?
 • Hur skall städverksamheten anpassas i den nya miljön?
 • Vilken roll skall en reception och dess medarbetare ha för att stötta nya behov när vi behöver ha en social distans? Behöver vi ens en traditionell reception?
 • Vem skall sköta konferens rummens teknik när digitaliseringen ökar markant?

Vi hjälper er med samtliga frågor inom FM för att stötta er verksamhet på bästa sätt och utmanar samtidigt kostnader och traditionellt tänk!