Anpassning efter Covid-19

Vilka utmaningar kommer vi ställas inför gällande kontoret och arbetsplatsen efter Covid-19? I dagsläget är det nog ingen som riktigt vet, som med så mycket annat, just nu. Vad som dock är tydligt är ATT det kommer behövas förändringar både vad det gäller den fysiska arbetsplatsen och de tjänster som levereras på kontoren. Vi behöver utmana traditionellt tänk för att hantera dessa nya utmaningar.

Space in Mind har tagit fram en guide för att stötta företag som vill erbjuda sina medarbetare en säker återkomst till kontoren. Guiden är uppdelad i 3 steg och anpassas efter er verksamhet.

  • Förberedelse
  • Genomförande
  • Uppföljning

Det finns mycket att vinna på att utmana befintlig FM-leverans, se vilka behov som har förändrats, skapa nya SLA:er och utmana gamla KPI:er. Genom detta kan vi samtidigt hitta synergier mellan tjänsterna och därmed utmana era kostnader.

Exempel på aktiviteter som kan genomföras:

Välkommen att kontakta oss för att se vilka behov som finns hos just er och hur vi kan stötta era medarbetare att känna sig trygga kontoret!