FM för framtidens arbetsplats

Space in Mind är ett konsultbolag som har specialiserat sig på facility management (FM) kopplat till arbetsplatsstrategi. De erbjuder rådgivning och projektledning vid en förändring av arbetsplatser och/eller de servicetjänster som stöttar medarbetarna.

Dagens arbetsplatser behöver uppfylla en mängd krav för att skapa de bästa förutsättningarna för både medarbetarna och verksamheten. Vi behöver en miljö som verkar positivt på medarbetarnas hälsa och välmående och möjligheten till social interaktion men vi behöver även en arbetsplats som tillgodoser nya miljömål, stöttar företagskulturen och innovation för att möta framtidens utmaningar.

Genom att arbeta med både den fysiska platsen, arbetssättet, ledarskapet och de servicetjänster som stöttar medarbetarna kan vi hjälpa er att skapa framtidens arbetsplats.

Space in Mind hjälper er med:

  • Facility management
  • Projektledning till framtidens arbetsplats
  • Anpassning och nystart efter Covid-19

Space in mind inleder alltid med en första översyn/konsultation för att ge ett bra beslutsunderlag om vilka insatser som bör ses över oavsett om det är på kort eller lång sikt.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där vi tillsammans tittar på era framtida behov gällande Facility management eller en större förändring av er arbetsplats eller kontor.